Bliv

Biomasse­leverandør

Vil du levere gylle, dybstrøelse eller andre biomasser fra dit landbrug?

Som udgangspunkt skal vi kunne hente biomasserne højst 25 kilometer fra anlægget.
Organisk affald fra industri kan komme fra hele Danmark.

Kontakt os

Erling Christensen

Formand for Syddansk Biomasse AMBA
+45 60 22 66 39
erling@blsg.dk